استان ها

آذربایجان شرقی

East Azerbaijan

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

اردبیل

Ardabil

اصفهان

Isfahan

البرز

Alborz

ایلام

Ilam

بوشهر

Bushehr

تهران

Tehran

چهارمحال و بختیاری

Chaharmahal and Bakhtiari

خراسان جنوبی

South Khorasan

خراسان رضوی

Razavi Khorasan

خراسان شمالی

North Khorasan

خوزستان

Khuzestan

زنجان

Zanjan

سمنان

Semnan

سیستان و بلوچستان

Sistan and Baluchestan

فارس

Fars

قزوین

Ghazvin

قم

Qom

کردستان

Kordestan

کرمان

Kerman

کرمانشاه

Kermanshah

کهگیلویه و بویراحمد

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad

گلستان

Golestan

گیلان

Gilan

لرستان

Lorestan

مازندران

Mazandaran

مرکزی

Markazi

هرمزگان

Hormozgan

همدان

Hamedan

یزد

Yazd

شهرستان ها